Byggentreprenad

Hellströms största affärsområde är byggentreprenad. Verksamheten består främst i nyproduktion och ombyggnation av lokaler som skolor, bostäder, näringsfastigheter och industrilokaler

Byggentreprenad i Luleå

Hellströms är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Norr- och Västerbotten. Hellströms utför nyproduktion och ombyggnation av lokaler som skolor, bostäder, näringsfastigheter och industrilokaler åt både privata, kommunala och statliga beställare.  I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare i projektet desto bättre. Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Olika byggentreprenad former

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget – totalentreprenören – ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör – generalentreprenören – som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.

Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt för olika delar i byggprocessen med två eller flera företag.

Oavsett vilken entreprenadform som är aktuell för dig så kan du lita på Hellströms med sina drygt 30 år i branschen.

Kontakta oss när du vill bygga långsiktigt

×