Sponsring

Hellströms organisation ser sponsring som en viktig del i det lokala engagemanget, samt ett sätt att främja vårt varumärke och hjälpa kommunens föreningsliv.

Riktlinjer
·
Sponsringen ska främst rikta sig till registrerade klubbar och föreningar inom Piteå kommun.
·Sponsringen riktar sig i första hand till föreningar med ungdomsverksamheter.
·Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Sponsringsavtal
I formuläret nedan väljer varje sökande hur stor summa som önskas, inkluderat reklamskatt, moms och ev. tryckkostnader. Påbörjade avtal sträcker sig i ett år. Därefter görs nya ansökningar. Kraven på motprestationer är att Hellströms ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, samt att mottagaren ska göra sponsringen känd för sina medlemmar genom anslag, och eventuell hemsida.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen
Uttagningarna görs fyra gånger per år av en jury bestående av fyra personer ur organisationens styrelse. Juryn bestämmer själva vilket av de tre bolagen Hellströms, ANSA Bygg och ICA E-fyren, som ska stå som sponsor för respektive mottagare.

Kriterier för urval
·Syfte och riktlinjer
·Kostnad per person som når

Alla ansökningar ska göras via vår hemsida
För att förenkla handläggningen och kunna ge dig ett snabbt och rättvist besked sker alla förfrågningar direkt via formuläret nedan. Ansökningarna tas emot fram till och med 1 januari, 1 mars, 1 juni och 1 september. Tillkännagivandet av sponsringsmottagarna sker inom fem arbetsdagar efter utsatta ansökningsdatum.

Föreningsnamn *

Organisationsnummer

Sektion sponsringen avser

Kontaktperson: *

Antal aktiva i föreningen: *

Antal aktiva i sektionen: *

Telefon: *

Hemsida:

E-postadress:

Adress: *

Postnummer: *

Ort: *

Kort beskrivning av verksamheten:

Vilken typ exponering av vårt varumärke erbjuder ni oss?: *

Önskad summa: *

×