Hamnens förskola

Lågenergibyggnader, Skolor, Förskolor & Fritidshem har blivit något av Hellströms specialitet

 

Ny förskola i Skelleftehamn
Förskolan är en ny fyravdelningsförskola. Bygget är en lågenergibyggnad utformad för att passa verksamheten och ta vara på den södersluttande tomtens möjligheter.

Byggnaden är organiserad så att avdelningarna ligger mot söder, två på varje plan, med stora fönster för ljusinsläpp och utsikt mot gården. Den stora balkongen under tak åt söder ger både möjlighet att flytta ut verksamheten även på övre plan, och ger skugga åt söderfasaden på sommaren när solen står som högst. Åt öster ligger entréer och åt väster ligger stora ateljéer i båda plan, gemensamma för två avdelningar. I halvplanet år norr ligger personalutrymmen , teknikrum och kök. All mat lagas på plats och serveras ute på respektive avdelning.

Fakta:
Byggherre: Skellefteå kommun
Arkitekt: Collage Arkitekter
Färdigställt: 2013

Foto: Collage Arkitekter

×