Lågenergihus i Skellefteå

Lågenergihus i fokus när två nya resursboenden upprättas för Skellefteås kommunala bostadsbolag Skebo.

Efter ett antal levererade projekt i både Skellefteå och Byske är Hellströms en erfaren aktör när det gäller byggnader med höga krav vad gäller låg energiförbrukning.

Under hösten 2017 slutförs de två senaste projekten – två byggnader på cirka 500 kvm vardera med tillhörande fristående byggnader. Det handlar om två resursboenden (korttids- och gruppboende) med höga krav vad gäller ljudöverföringar vilket alltid är en extra utmaning när tätningsarbetet behöver koordineras mellan olika underentreprenörer.

Projektet har gått över förväntat och husen ser i skrivande stund ut att vara klara för inflyttning cirka två månader före planerat datum.
Projektet har inneburit många täta dialoger med beställaren och även involverat olika lokala Skellefteåföretag som underentreprenörer.

 

Fakta om projektet:

Byggherre Skebo
Arkitekt: Tyréns
Byggtid: 2016-2017
Ordervärde: 24 mkr

 

Om Skebo:

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5 200 lägenheter och ett antal lokaler. Bolaget har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder, ungdomslägenheter, +55 lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

×