Norrskenets lågenergiförskola

Skellefteå kommuns nya PR-landmärke Norrskenets lågenergiförskola

Skellefteå kommun Norrskenets Lågenergiförskola


Hellströms har byggt Skellefteå kommuns nya flaggskepp och PR-landmärke Norrskenets Lågenergiförskola. Även många av underentreprenörerna kommer också från Piteå. Rolf Andersson och Egon Lindgren från Skellefteå kommuns fastighetskontor tycker om att berätta om denna nya fina förskola. Men framförallt så är personal och barn väldigt nöjda över slutresultatet och stolta över deras förskola.

Byggnaden är väldigt tät. Samtliga byggare och UE har utbildats i ny byggteknik. 14 st förbesiktningar och 2 st täthetsprovningar har genomförts. Väldigt noggrann bygg- och installationskontroll har tillämpats. Skellefteå är med i Trästad 2012 varvid byggnaden har uppförts i trä, med platta på mark – i betong. Under plattan är 400 mm cellplast isolering och eftersom betong krymper, så har alla rörgenomföringar tätats med radonkragar.

Fakta:
Byggherre: Skellefteå kommun
Arkitekt: Consultec
Byggstart: Mars 2011
Färdigställt: Mars 2012

Några fakta till:
Förskola med 4 avdelningar. 90 personer som genererar ca 7 200 Watt (60-120 W/pers – beroende på aktivitet).
Bruttoarea: 985 m2 Atemp: 941 m2
Byggkostnad: 24 mkr 24 400 kr/m2
Ber. Energianvändning: 56 MWh 60 kWh/m2
Genomsnittligt U-värde
för byggnadens klimatskal: 0,127 W/m2K
U-värde grund: 0,083 W/m2K
U-värde yttervägg: 0,870 W/m2K
U-värde takbjälklag: 0,081 W/m2K
U-värde fönster: 0,720 W/m2K
U-värde ytterdörrar: 0,650 W/m2K

Norrskenets ytterväggar har en total väggtjocklek 510 mm

×