T2 College i Skellefteå

Hellströms är med och bygger specialdesignade utbildningslokaler som blir basen i en helt ny utbildning inom industri- och träteknik.

Till hösten startar T2 College i Skellefteå en ny utbildning som sätter dem i framkant vad gäller industriutbildningar. Utbildningen tillhör Baldersgymnasiet i Skellefteå och kommer att ta plats i nya specialdesignade utbildningslokaler som Skellefteå Industrihus beställt.

I skrivande stund har stommarna rests och taket börjar vara på. De cirka nio meter höga fasaderna kommer att kläs i trämaterial med olika specialdesignade mönster där arkitektens grundtanke är att bygga vidare på Skellefteås rykte som en trästad. Träet är lokalproducerat av Martinssons limträfabrik.

För Hellströms blev grundjobbet en god utmaning tack vare byggnadens speciella grundkonstruktion som vilar på en 1 250 kvm stor platta. Det var många stora sulor och kantbalkar som krävde särskild omsorg att få på plats.

Eleverna på utbildningen kommer att få lära sig hantera manuella maskiner och större styrda produktionsmaskiner, till exempel kommer de att få bearbeta olika material och läsa ritningar för att därefter tillverka produkter på ett säkert och miljömedvetet sätt.

 

Om projektet:
Byggherre Skellefteå Industrihus
Arkitekt: Tyréns
Byggtid: 2017-2018
Ordervärde: 27 mkr

 

Om Skellefteå industrihus:
Sedan 1963 har Skellefteå Industrihus byggt upp ett stort och varierat bestånd av fastigheter med både små och stora företag som hyresgäster. Fastighetsbeståndet består av allt från industrilokaler till kontorshus och utbildningslokaler.
Skellefteå Industrihus äger bland annat alla byggnader på Campus Skellefteå som är navet för den högre utbildningen i kommunen.

×