LÅGENERGIFÖRSKOLA I BYSKE

Under hösten 2013 påbörjas en om- och tillbyggnad av Byske skola. Matsal och fritidslokaler byggs om, det byggs ett nytt storkök och en helt ny 6-avdelningsförskola.

Vi är stolta över att igen få bygga en ny lågenergiförskola åt Skellefteå kommun. Den nya förskolan ligger i Byske och byggs i två våningar. 3 avdelningar + kapprum och gemensam ateljé på varje plan. Varje avdelning består av ett större och två mindre pedagogiska rum, samt förråd, toaletter, skötrum m.m.

Projektet är en nybyggnad av förskola med 6-avdelningar i två plan och storkök för både förskolan och befintlig skola. Om- och tillbyggnad av befintlig matsal och fritidslokaler, samt anläggande av parkeringar. Entreprenadform – delad entreprenad med delegerad samordning. Tillbyggnaden av förskola och storköket är på ca 1975 m², ombyggnationen av matsalen och fritidslokalerna är på ca 660 m² och tillbyggnaden på matsalen och fritidslokalerna är på ca 77 m². Fasadmaterialet kommer vara en blandning av tegel, puts och trä. Objektet utförs som en lågenergibyggnad, vilket innebär bland annat att entreprenörer skall utbilda sig i ämnet. Energiberäkning skall uppdateras för underlag till relationshandling samt långt fler kontroller av beställare och konsulter kommer att ske än normalt, till exempel skall byggnadens täthet provtryckas och godkännas innan invändig beklädnad får utföras.

Fakta:
Byggherre: Skellefteå kommun
Arkitekt: Collage Arkitekter
Ny byggyta: 2712 m²
Byggstart: Hösten 2013
Färdigställt: Våren 2015

×