Tjintokk

Biltestverksamheten är en viktig bransch i norrland, Vi har byggt testanläggningar för Bosch, Mercedes och Tjintokk.

Hellströms bygger nytt för biltestarna


Biltestverksamheten är en viktig bransch i norrland, Vi har byggt testanläggningar för Bosch, Mercedes och Tjintokk.

Hellströms har sedan 2003 varit delaktiga i utbyggnaden av Tjintokks biltestanläggning i Slagnäs. Tjintokk och deras hotell har nu växt till drygt 300 rum, spa och restaurang. Biltestanläggningen har utökats med nya frysrum för bilar och lastbilar samt verkstäder och testbanor.

Fakta:

Byggherre: Tjintokk

×